Bmw E30 325e CoupeGdy za oknem złota jesień serce aż wyrywa się do zdjęć. Jeśli to fotografia krajobrazowa sprawa jest prosta, sprawdzasz pogodę i idziesz na zdjęcia. Trochę trudniej jest w sytuacji gdy ulubionym tematem jest połączenie fotografii krajobrazowej z motoryzacyjną. W tym przypadku miałem szczęście bo znajomy od pewnego czasu był w posiadaniu klasycznego BMW E30 coupe w wąskiej lampie. Dodatkowo była w idealnym kolorze do zdjęć na tle złotej polskiej jesieni. Wyjątkowe zgranie palety barw.

Jako że w Słupsku drzewa straciły już większość koloru postanowiliśmy wykonać sesję zdjęciową w Koszalinie i okolicach. Miejscowy zakład kosmetyki samochodowej - Carrera, idealnie przygotował nam auto do zdjęć.  Prognozy pogody w tygodniu nie wyglądały zbyt ciekawie, chmury i wiatr. Na szczęście Koszalin przywitał mnie słońcem. Sprawdzaliśmy różne miejsca ale tylko dwa oferowały odpowiednią przestrzeń na ustawienie auta na tle złocistych liści.

Wielokrotnie przestawialiśmy samochód w celu uzyskania najlepszego możliwego kadru. Dla ciekawszego kadru kładłem się w liściach aby uzyskać inne ciekawsze ujęcie np. felgi. Ale nie był bym sobą gdybym nie szukał dalej. W końcu wdrapałem się na drzewo tylko po to aby mieć inny punkt widzenia na całe otoczenie i auto. Dla wielu może to wydawać się przesadą ale dla mnie to czysta przyjemność - szukanie innego własnego punktu widzenia.
Niby zwykły samochód do przemieszczania się z punktu A do B ale ma swoją duszę swój charakter. Znawcy marki pewnie będą się zachwycać silnikiem w końcu to kultowy 325e. Dla mnie lakier w zestawieniu z pakietem stylistycznym M-technik I był wystarczającym powodem do zachwytu.

W końcu linie E30 znamy już dość dobrze, nie jest to najnowszy model i w sieci możemy spotkać dużo jego zdjęć. Pomimo tego, że fotografowałem już kilka egzemplarzy wciąż sprawia mi przyjemność odkrywanie nowych detali tego modelu. Tym bardziej gdy egzemplarz ma tak wyjątkowy lakier, ni to brąz ni to wiśnia. Wszystko zależy od kąta padania światła.
Są osoby które sesje zdjęciową wykonują w krótkim czasie bo mają sprawdzony zestaw zdjeć który działa w większości przypadków. Ja pozwalam sobie na dłuższe obcowanie z autem bo przed wciśnięciem spustu migawki szukam duszy samochodu, tego co czyni go wyjątkowym wśród tysięcy podobnych modeli.
When outside the window you see golden autumn, the heart aches for pictures. If it's landscape photography, the matter is simple, you check the weather and go to ot and shoot. It is a bit harder when your favorite theme is the combination of landscape and automotive photography. In this case, I was lucky because my friend was in possession of a classic BMW E30 coupe "narrow lamp". In addition, it was in the perfect color for photos against golden Polish autumn. A unique mix of the color palette.

As in Słupsk the trees have already lost most of the color, we decided to take the photoshoot in Koszalin and the surrounding area. The local car cosmetics plant - Carrera, perfectly prepared the car for this photoshoot. Weather forecasts during the week did not look too interesting, clouds and wind. Fortunately, Koszalin greeted me with sun. We checked different places but only two offered adequate space for setting the car against golden leaves.

We have changed the position of the car many times to get the best possible shot. For a more interesting frame of the rims I layed in the leaves. But I would not be myself if I was not looking further. In the end I climbed the tree just to have a different viewpoint on the whole surroundings and car. For many it may seem like an exaggeration but for me it is pure pleasure - looking for a different point of view.
You can say its's an ordinary car to move from point A to B, but it has its own character, soul. The brand's experts will probably be delighted with the engine after all this iconic 325e. For me the combination of the pasint with the M-technic I stylistic package was enough.

In the end, we know the E30 lines quite well, it is not the latest model and we can see a lot of photos on the web. Despite the fact that I have already photographed several examples, it still makes me happy to discover new details of this model. All the more so when the specimen has such a unique paint, it is neither brown nor cherry. It all depends on the angle of light.
There are people who shoot photos in a short time because they have a proven set of photos that works in most cases. I allow myself to have a longer contact with the car because before I press the shutter I am looking for the soul of the car, what makes it unique among thousands of similar models.Komentarze

Popularne posty