Chrysler New Yorker 1976


Czasami najlepsza formą rozwoju jest współpraca z kimś z innej dziedziny.
Dla mnie standardowym tematem fotografii jest motoryzacja i krajobraz. Czasami trafia się sesja z modelką.
Na jednym ze spotkań lokalnego klubu foto uzgodniłem ze znajomą fotografującą głównie kobiety, że połączymy siły tworząc sesję zdjęciową modelki z autem.
Po jej stronie było zorganizowanie modelki, a ja miałem się zająć miejscem i autem. 
Aby mieć swobodę ruchu na zewnątrz jak i wewnątrz auta postanowiłem poszukać amerykańskiego klasyka. Udało się zlokalizować Chryslera New Yorker'a z 1976 roku.
Duży samochód wymaga dużej przestrzeni. Dlatego wróciłem do lokalizacji na obrzeżach miasta, którą znam bardzo dobrze.
Poniżej kilka wybranych zdjęć.


Sometimes the best form of development is cooperation with someone from a different field.
For me, the standard subject of photography is cars and landscape. Sometimes there is a session with a model.
At one of the meetings of the local foto club I talked with a friend that photographs mainly women, that we will join forces creating a photo session of the model with the car.
On her side was to organize a model, and I had to take care of the place and the car.
To move freely outside and inside the car, I decided to look for an American classic. We managed to locate a Chrysler New Yorker from 1976.
A large car requires a lot of space. That's why I came back to the location on the outskirts of the city, which I know very well.
Below are some selected photos.


Komentarze

Popularne posty